Materiály a soubory

Kořen slova, předpona, přípona.doc 53 kB
KOŘEN SLOV s řešením.docx 17 kB
KOŘEN SLOV bez řešení.docx 15 kB
Doplň slabiku a napiš.doc 34 kB
Napiš slovo podle obrázku.doc 549 kB
Odděl slova a napiš 1.doc 32 kB
Slovo - věta.doc 55 kB
Slož slovo ze slabik.doc 43 kB
Význam slov - co k sobě patří.doc 34 kB
Rady rodičům pro domácí vzdělávání (NPI).docx 148 kB
Čtenářské tabulky.pdf 173 kB
Sluchová analýza a syntéze - seznam slov.docx 18 kB
Procvičování - různé typy úkolů.doc 91 kB
Sluchová analýza a syntéza.docx 17 kB
Slova s ty-tý, ti-tí.doc 917 kB
Slova s ny-ný, ni-ní.doc 1011 kB
Slova s dy-dý, di-dí.doc 1 MB
Náměty pro práci u dětí se SPU.docx 24 kB
Grafomotorika - jednotažky.docx 1023 kB
Protiklady, slova nadřazená-podřazená.docx 15 kB
Hranice slov ve větách 2 - věty napiš.docx 13 kB
Hranice slov, slabiky, délky.docx 14 kB
Hranice slov ve větách 1.docx 13 kB
Oprav chyby ve větách..docx 15 kB
Vyhledávání písmen - zrakové rozlišování.docx 16 kB
Trénujeme paměť pomocí básniček.docx 30 kB
Sluchové vnímání - záměna hlásky.docx 0 bytů
Slabiky a obrázky.doc 552 kB
Slabiky - určuj.docx 16 kB
Říkanky - trénujeme sluchovou paměť.docx 15 kB
Procvič si jazýček - obratnost vyjadřování.docx 14 kB
Hlásky a obrázky.doc 547 kB
Figura a pozadí - zrakové rozlišování.pdf 832 kB
Dlouhé a krátké samohlásky - vymaluj obrázek.docx 26 kB
Délky slabik - různá cvičení.docx 21 kB
Čtení slov s p-d-b.docx 14 kB