Odkazy


1. www.kaminet.cz  (webové stránky určené dětem se SPU, velmi doporučuji)

NÁPRAVY

(Můžete trénovat skupiny písmen, které se dětem nejvíce pletou. Výběr možností je široký - psací písmena (velká - malá), tiskací písmena (velká - malá), kombinace tiskacích a psacích tvarů. Nejčastěji vybíráme kombinaci malé psací - tiskací, ale jakýkoli jiný výběr je také dobrý. Po výběru skupiny písmen se objeví možnost výběru souhlásek (měkké či tvrdé), samohlásek a jiných skupin písmen. Vyberete např. souhlásky - objeví se 4 písmena (vpravo nahoře je možnost volby počtu písmen, začínejte vždy nejmenším počtem), dítě si je zkouší chvíli zapamatovat, když si je jisté, klikne na HRAJ! a nyní už vybírá z mřížky pod otazníkem v daném pořadí písmena, která si mělo zapamatovat. Klikne na ZKONTROLUJ! a uvidí svůj výsledek (barevný obrázek je správná odpověď).

(Dítě má možnost trénovat zrakové rozlišování různých tvarů na různých typech úkolů - najdi jiný obrázek, najdi otočený obrázek, urči správné pořadí, postav řadu - posloupnost apod. - opět cokoli si vyberete je dobré. Pokud cvičení dítěti jde dobře, přejděte na jiný typ.)

(Velmi dobrá cvičení - začínáme jednodušší orientací "nahoře/dole" - nad/pod" k těžší variantě "před/za" a "vlevo/vpravo". Vyzkoušejte také "řádek/sloupec", často děti ve Čtenářských tabulkách při pokynu "čteme řádky" nebo "čteme sloupce", tápou - jde opět o prostorovou orientaci.)

(U těchto cvičení je důležitá kontrola rodiče, je zde více čtení, dítě musí správně pochopit zadaný úkol)

(Cvičení nejlépe fungují v prohlížeči Chrom, pokud máte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, je možné, že zvuky nebudou fungovat. Zde trénujeme sluchovou paměť, odhadujeme "počet" - jedna skupina či více skupin (vpravo nahoře je volba počtu tónů, které bude dítě vnímat, "rytmus" či "melodie" - děti určují, zda jsou melodie stejné či jiné. řiďte se pokyny.

 

ČEŠTINA

Velmi dobrá cvičení, která občas používáme v hodinách

V pravopise doporučuji zejména délky a slabiky dy -di, ty-ti, ny-ni. Děti vpisují daná písmena nebo jen rozklikávají záložky a mají vybrat z daných možností. Samozřejmě můžete trénovat i jiná cvičení.

Ve čtení se zaměřujeme na písmena, která se nejčastěji dětem při čtení pletou - b, d, p či samohlásky a/e/o apod. Zde je opět nutná kontrola rodiče.

 

MATEMATIKA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PRACOVNÍ LISTY

Pracovní listy jsou velmi vhodné také pro děti se SPU. Textu je méně, mohou se lépe soustředit na porozumění.

Pracovní listy k nácviku porozumění čtenému textu a rozvíjení prostorové orientace pro 1. a 2. ročník ZŠhttps://www.zkola.cz/pracovni-listy-k-porozumeni-textu-a-naprave-cteni/

 

Pracovní listy k nácviku porozumění čtenému textu a nápravě čtení: https://www.zkola.cz/pracovni-listy-k-nacviku-porozumeni-ctenemu-textu-a-naprave-cteni/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. TRENÉR ČTENÍ - VČELKA   https://www.vcelka.cz/

Výborné webové stránky na trénování čtení, které z důvodu mimořádné situace umožňují použití zdarma po zadání kódu. 

Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma!

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA: 

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz

2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace

3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci

4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře

5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře

6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód

7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít

8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 

Ukázka: rýmování https://www.vcelka.cz/exercises/detail/id-158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Procvičování pro děti se SPU

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - http://naprava.spu.sweb.cz/zrakdif.htm

Procvičujeme:

 • zrakové rozlišování
 • zraková analýza a syntéza
 • inverzní tvary
 • figura a pozadí
 •  

​PAMĚŤ A POZORNOST  - http://naprava.spu.sweb.cz/pamet.htm    

 • Kimovy hry​

ČAS A PROSTOR - http://naprava.spu.sweb.cz/caspro.htm

 • časová posloupnost
 • mozaiky
 • číslicové mozaiky
 • výřezy

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ - FONOLOGICKÉ UVĚDOMĚNÍ  - http://naprava.spu.sweb.cz/sluch.htm

 např. délky - grafické znázornění:  http://www.2zscheb.cz/online_testy/dys/vyr.htm

Procvičujeme:

 • počet a délku slabik ve slově
 • první písmeno ve slově - pexeso
 • první písmeno ve slově - spojovačka
 • chybějící písmeno
 • rýmy
 • záměna písmene
 • skládání slov

 

Křížovky - http://cviceni.testy.sweb.cz/krizovky/stajenkou/kriz401.htm

                          http://cviceni.testy.sweb.cz/krizovky/stajenkou/kriz402.htm

                         http://cviceni.testy.sweb.cz/krizovky/stajenkou/kriz501.htm

                         http://cviceni.testy.sweb.cz/krizovky/stajenkou/kriz502.htm

                         http://cviceni.testy.sweb.cz/krizovky/stajenkou/kriz503.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAVBA SLOVA - kořen, předpona, přípona: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm

                                                                                                      http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren2.htm

                                                                                                       https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

                                                                                                       https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/227

                                                                                                      https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-1-uroven/1636

                                                                                                      https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-2-uroven/1718